Warning: A non-numeric value encountered in /home/barbar30/public_html/online-rekenmachine.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5852

Rekenmachine

Welkom op online-rekenmachine.com. Op deze website kan je gratis eenvoudige berekeningen maken met onze handige calculator.

M
% M+ M- MR C 1/x 7 8 9 x √x 4 5 6 - x2 1 2 3 ÷ EE 0 . (-) + =

Online rekenmachine in het dagelijkse leven

We komen in het dagelijkse leven vaak in situaties terecht waar we snel iets moeten berekenen. Dat doen we tegenwoordig niet meer met een gewone rekenmachine, maar op onze mobiele telefoon. De calculator op onze website werkt perfect op desktop, maar ook op mobiel. Zo kan je via jouw mobieltje in enkele klikken de gewenste berekeningen maken op onze site. Sla online-rekenmachine.com op bij jouw favorieten, op die manier heb je steeds snel toegang. 

We hebben allemaal leren werken met een rekenmachine op de schoolbanken. Leerlingen kunnen dit handige middeltje gebruiken op school en als hulp bij hun huiswerk. Ook in het huishouden heb je vaak een calculator nodig. Hoeveel heb ik deze maand reeds uitgegeven aan boodschappen? Hoeveel zal die vakantie in totaal kosten? Hoeveel houd ik over van mijn salaris na aftrek van alle kosten? Kortom, een rekenmachine komt van pas bij tal van dagdagelijkse berekeningen.

Er zijn echter nog heel wat andere zaken waarvoor je eveneens een telmachine kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van een autolening, een hypotheek, het berekenen van BTW of zelfs je BMI

De functies van de rekenmachine uitgelegd

De rekenmachine die je hier vindt, heeft verschillende functies. Uiteraard kan je eenvoudig optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Daarnaast kan je gebruik maken van volgende functies:

  • % of percentage: procent betekent letterlijk ‘voor iedere 100’ of ‘per 100’ . Zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik had 80% van alle vragen juist’ in plaats van ‘Ik had 80 vragen per 100 juist’. Het percentagesymbool is dus eigenlijk een verkorte manier om een breuk aan te duiden met een noemer van honderd.
  • 1/X. Een grafische rekenmachine heeft doorgaans altijd de functie 1/x. Maar wat kan je hiermee nu precies berekenen? De functie 1/x staat voor de ‘reciproque’, ook wel ‘omgekeerde’ genoemd. X wordt hier vervangen door een cijfer. Bv. De omgekeerde of reciproque van 1/5 is 5/1. Wanneer je een getal deelt door een breuk, is de uitkomst gelijk aan de vermenigvuldiging van dat getal met het omgekeerde van die breuk. Bv. 2: 10/3 = 0,6. 2X 3/10 = 0,6. Maar zo ingewikkeld hoeven we het niet te maken. Je kan deze functie gebruiken om bijvoorbeeld te bepalen hoeveel ‘een achtste’ bedraagt. Om dit te berekenen op de rekenmachine, doe je het volgende. Klik eerst op de waarde van het getal dat in de plaats moet komen van de x, in dit geval het cijfer 8. Druk vervolgens op de 1/X knop. Als je dit even probeert zal je zien dat de uitkomst 0,125 is.
  • √x: dit symbool staat voor de vierkantswortel van een getal. De vierkantswortel wordt ook gewoon ‘wortel’ genoemd. De vierkantswortel is eigenlijk het omgekeerde van het kwadraat (zie hieronder). Enkele voorbeelden: de vierkantswortel van 9 is 3, want 3 maal 3 is 9. De vierkantswortel van 16 is 4, want 4 maal 4 is 16. Ofwel √16 = 4. Om deze functie te gebruiken geef je eerst het cijfer in waarvan je de wortel wilt berekenen, bv. 16. Daarna druk je op de √x knop. Je krijgt meteen de uitkomst te zien. Je hoeft dus niet meer op = te klikken. 

vierkantswortel online rekenmachine

De grafiek van de vierkantswortel. Bron: Vierkantswortel Wikipedia

  • x². Dit symbool staat voor ‘tot de tweede macht’ of ‘in het kwadraat’. Wanneer je de x zou vervangen door het cijfer 4 krijg je dus ‘vier tot de tweede macht’ of ‘vier in het kwadraat’. Zoals hierboven reeds vermeld, is de vierkantswortel het omgekeerde van het kwadraat. Zo is de vierkantswortel van 16 gelijk aan 4 en is 4 in het kwadraat gelijk aan 16. Ofwel: 4² = 16.
  • EE. De functie EE staat voor de exponent. Letterlijk betekent het ‘keer tien tot de…’. We illustreren het even aan de hand van een voorbeeld. 2 EE 5 = 2 * 10⁵. Om de uitkomst hiervan te berekenen druk je op 2, daarna op de knop EE en daarna op het cijfer 5. De uitkomst is 200000, want 2 * (10*10*10*10*10) = 200000.
  • M+, M- en MR. De M-knoppen zijn de geheugenfuncties van de rekenmachine. Druk op M+ om het cijfer op de display toe te voegen bij het cijfer dat in het geheugen van de calculator zit. Druk op M- om het cijfer af te trekken van het cijfer dat in het geheugen van de rekenmachine is opgeslagen. MR roept het cijfer op dat je eerder hebt opgeslagen in het geheugen. Had je bijvoorbeeld eerst het cijfer 3 in het geheugen opgeslagen, dan zal 3 tevoorschijn komen op de display wanneer je op MR klikt.