Warning: A non-numeric value encountered in /home/barbar30/public_html/online-rekenmachine.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5852

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website online-rekenmachine.com. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

De eigenaars van deze website besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle content op de website. Onder content wordt ‘alle aanwezige inhoud van de website’ verstaan. Voor juistheid, volledigheid en actualiteit kan de eigenaar niet instaan. De eigenaar van online-rekenmachine.com is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden. Bij het gebruiken of delen van de content op de website heeft u schriftelijk toestemming nodig.

De eigenaar van online-rekenmachine.com kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Indien u vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Deze website is eigendom van:

Barbara Van Haver, Sole Trader. Gianluca Flat 5, Triq Il-Gabillott, Swieqi SWQ 3163, Malta, Europe.

Artikel 3 – Het aanbod

Wij kunnen niet garanderen dat berekeningen die via onze calculators worden uitgevoerd werken of correct zijn. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van de informatie of applicaties op deze website. Als u een fout opmerkt of een functie die niet blijkt te werken, neemt u dan contact met ons op.

Artikel 4 Persoonsgegevens.

Online-rekenmachine.com zal de gegevens van bezoekers uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De eigenaar van deze website neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels- en wetgeving (waaronder ook de GDPR wetgeving) in acht.

Artikel 5 Links

Deze website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft online-rekenmachine.com geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 6 Uw rechten

U kunt ten allen tijde aan ons vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen.